رحیم یوسفی

صفحه نخست /رحیم یوسفی
رحيم يوسفي
نام و نام خانوادگی رحیم یوسفی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های نوین روانشناختی 16 (1400) 95-110
2
Journal of Modern Rehabilitation (توانبخشی نوین) 14 (1399) 177-190
3 مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران 33 (1399) 108-115
4 مجله دانشکده پزشکی مشهد 62 (1398) 476-484
5 اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد 13 (1398) 31-45
6 اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 14 (1398) 57-66
7 مطالعات روان شناسی ورزشی 8 (1398) 203-218
8 مطالعات روان شناسی ورزشی 8 (1398) 203-209
9 روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور سابق) 17 (1398) 237-248
10 فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم 7 (1398) 2-12
11 اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 13 (1398) 57-66
12 اندازه گیری تربیتی 9 (1398) 213-232
13 مطالعات علوم پزشکی 29 (1397) 869-880
14
Journal of Practice in Clinical Psychology 6 (2018) 223-230
15 پژوهشهای سلامت محور 4 (1397) 169-179
16 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) 2 (1397) 190-201
17 کودکان استثنایی 17 (1397) 39-54
18 روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور سابق) 2 (1396) 97-109
19 روانشناسی بالینی 4 (1396) 95-105
20 توانبخشی (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی) 4 (1396) 278-287
21 توانبخشی (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی) 18 (1396) 1-11
22 مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 41 (1396) 69-78
23 مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان 24 (1395) 130-143
24 مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان 14 (1395) 171-190
25 طب نظامی 18 (1395) 207-214
26 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) 22 (1395) 67-76
27 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 2 (1394) 225-215
28 علوم رفتاری - دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) 9 (1394) 41-50
29 علوم رفتاری - دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) 9 (1394) 10-1
30 پوست و زیبایی (1393) 32-22
31 اصول بهداشت روانی (1392) 245-254
32 اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد (1392) 123-108
33 مجله فیض (1392) 481-471
34 روانشناسی بالینی (1392) 85-97
35 پژوهش در سلامت روانشناختی (1391) 89-74
36 فصلنامه دانش انتظامی (1391) 14-157
37 پوست و زیبایی (1391) 82- 72
38 پوست و زیبایی (1391) 82-72
39 پوست و زیبایی (1390) 0
40 فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده (1390) 0
41 روانشناسی بالینی (1388) -