مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تعیین روایی نسخه ی فارسی پرسش ...
عنوان تعیین روایی نسخه ی فارسی پرسش نامه ی نگرش های فرهنگی ـ اجتماعی در مورد ظاهر بدن با استفاده از تحلیل عاملی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران رحیم یوسفی (نفر اول)