مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی ویژگی های روان سنجی و ...
عنوان بررسی ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی مقیاس بینش شناختی بک(BCIS) در نمونه غیر بالینی ایرانی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران حسن یعقوبی (نفر اول)، رحیم یوسفی (نفر دوم)