حسن یعقوبی

صفحه نخست /حسن یعقوبی
نام و نام خانوادگی حسن یعقوبی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای حرفه ای / روانشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله پزشکی ارومیه 26 (1394) 716-723
2
Iranian Journal of psychiatry and Behavieral Sciences 3 (2015) 1-5
3 مطالعات ناتوانی (1392) 124-124
4 اصول بهداشت روانی (1392) 245-254
5 دو ماهنامه فیض ISSN: 2008-9821 (1392) 471-481
6 علوم پزشکی رفسنجان (1392) 42016
7 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری (1391) 107-124
8 پوست و زیبایی (1391) 82- 72