حسن یعقوبی

صفحه نخست /حسن یعقوبی
حسن يعقوبي
نام و نام خانوادگی حسن یعقوبی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 علوم روانشناختی 19 (1399) 715-722
2 علوم روانشناختی 19 (1399) 47-55
3 مجله دانشکده پزشکی مشهد 62 (1398) 476-484
4 مطالعات روان شناسی ورزشی 8 (1398) 203-218
5 سلامت روان کودک 6 (1398) 162-172
6 مطالعات ناتوانی 9 (1398) 1-6
7 مطالعات روان شناسی ورزشی 8 (1398) 203-209
8 مطالعات علوم پزشکی 29 (1397) 763-772
9
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences xx (2018) 12
10 افق دانش 24 (1396) 61-66
11 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 16 (1396) 421-436
12 مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 17 (1396) 230-240
13 مطالعات علوم پزشکی 26 (1394) 716-723
14
Iranian Journal of psychiatry and Behavieral Sciences 3 (2015) 1-5
15 مطالعات ناتوانی (1392) 124-124
16 اصول بهداشت روانی (1392) 245-254
17 دو ماهنامه فیض ISSN: 2008-9821 (1392) 471-481
18 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (1392) 42016
19 اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد (1391) 107-124
20 پوست و زیبایی (1391) 82- 72