حسن یعقوبی

صفحه نخست /حسن یعقوبی
نام و نام خانوادگی حسن یعقوبی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای حرفه ای / روانشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 26 (1394) 716-723
2
Iranian Journal of psychiatry and Behavieral Sciences 3 (2015) 1-5
3 دو ماهنامه تحقیقات علوم رفتاری ISSN 1735-2029 (1393) 67-81
4 مجله مطالعات ناتوانی (1392) 124-124
5 اصول بهداشت روانی (1392) 245-254
6 دو ماهنامه فیض ISSN: 2008-9821 (1392) 471-481
7 علوم پزشکی رفسنجان (1392) 42016
8 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری (1391) 107-124
9 پوست و زیبایی (1391) 82- 72