حسن یعقوبی

صفحه نخست /حسن یعقوبی
حسن يعقوبي
نام و نام خانوادگی حسن یعقوبی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences xx (2018) 12
2 افق دانش 24 (1396) 61-66
3 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 16 (1396) 421-436
4 مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 17 (1396) 230-240
5 مجله پزشکی ارومیه 26 (1394) 716-723
6
Iranian Journal of psychiatry and Behavieral Sciences 3 (2015) 1-5
7 مطالعات ناتوانی (1392) 124-124
8 اصول بهداشت روانی (1392) 245-254
9 دو ماهنامه فیض ISSN: 2008-9821 (1392) 471-481
10 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (1392) 42016
11 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری (1391) 107-124
12 پوست و زیبایی (1391) 82- 72