مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی ویژگیهای روانسنجی ...
عنوان بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنام? شخصیتی آیووا
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران فخر السادات قریشی راد (نفر اول)