مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی همبستگی بین استئوکلسین ...
عنوان بررسی همبستگی بین استئوکلسین و پاراتورمون سرم با پارامترهای گلیسمی، لیپیدی و آدیپوسیتی متعاقب ده هفته تمرین هوازی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها استئوکلسین، پاراتورمون، تمرین هوازی فزاینده ، دیابت نوع2
چکیده افزایش قند وچربیهای خون بیماران دیابتی منج