کریم آزالی علمداری

صفحه نخست /کریم آزالی علمداری
كريم آزالي علمداري
نام و نام خانوادگی کریم آزالی علمداری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تحصیلات دکترای تخصصی / تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
مرتبه علمی دانشیار
صفحه شخصی [Google Scholar] [Scopus] [ResearchGate] [Web Of Science] [وب‌سایت شخصی]
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
دومین همایش دوسالانه بین المللی چالش های نوین علوم ورزشی و تندرستی در جاده ابریشم - ایران، تبریز - 01 و 02 اسفند 1402
2 هشتمین همایش ملی مطالعات ورزشی و سلامت - ایران، سناباد گلبهار - 25 شهریور 1402
3 هشتمین همایش ملی مطالعات ورزشی و سلامت - ایران، سناباد گلبهار - 25 شهریور 1402
4 چهارمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی یافته های نوین در علوم ورزشی با تأکید بر دوران پسا کرونا - ایران، تهران - 02 و 03 اسفند 1401
5 دومین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه - ایران، ارومیه - 30 و 31 اردیبهشت 1400
6
دوازدهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی - ایران، تهران - 14 و 15 اسفند 1398
7 اولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدار - ایران، کردستان - 01 و 02 آبان 1398
8 اولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدار - ایران، کردستان - 01 و 02 آبان 1398
9 سومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی - ایران، تبریز - 09 اسفند 1397
10 سومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی - ایران، تبریز - 09 اسفند 1397
11
یازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی - ایران، تهران - 22 و 23 اردیبهشت 1397
12 سویمن همایش ملی ورزش و بیماری ها - ایران، جزیره کیش - 09 و 10 آذر 1396
13 اولین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه، مهر - ایران، ارومیه - 27 مهر 1396
14 اولین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه، مهر - ایران، ارومیه - 27 مهر 1396
15 دهمین همایش بین المللی علوم ورزشی - ایران، تهران - 07 اردیبهشت 1396
16 دهمین همایش بین المللی علوم ورزشی - ایران، تهران - 07 اردیبهشت 1396
17 دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی - ایران، تبریز - 08 مهر 1395
18 دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی - ایران، تبریز - 08 مهر 1395
19 اولـیــن همـایـــش ملـــــی تحولات علوم ورزشی حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی - ایران، قزوین - 04 خرداد 1395
20 اولـیــن همـایـــش ملـــــی تحولات علوم ورزشی حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی - ایران، قزوین - 04 خرداد 1395
21 اولـیــن همـایـــش ملـــــی تحولات علوم ورزشی حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی - ایران، قزوین - 04 خرداد 1395
22 نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی - ایران، تهران - 19 و 20 اسفند 1394
23 همایش علوم کاربردی ورزش و تندرستی - ایران، تبریز - 16 مهر 1394
24 همایش علوم کاربردی ورزش و تندرستی - ایران، تبریز - 16 مهر 1394
25 سومین همایش ملی ورزش برای همه - 01 اردیبهشت 1393
26 مجموعه مفالات در سومین همایش ملی ورزش برای همه - 01 اردیبهشت 1393