اصغر احمدخانلو

صفحه نخست /اصغر احمدخانلو
اصغر احمدخانلو
نام و نام خانوادگی اصغر احمدخانلو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم پایه / گروه ریاضی کاربردی و محض
تحصیلات دکترای تخصصی / ریاضی-معادلات دیفرانسیل
مرتبه علمی استادیار
صفحه شخصی [وب‌سایت شخصی]
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Filomat 37 (2023) 235–250
2
OPTIK 1 (2022) 1-10
3
Computational Methods for Differential Equations 0 (2020) 1-12
4 پژوهش های ریاضی 3 (1396) 1-10
5
Boletim da Sociedade Paranaense de Matemática 39 (2017) 53-66
6
Filomat 31 (2017) 1241–1249
7
Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics 9 (2014) 1-12
8
Bulletin of the Iranian Mathematical Society 1 (2012) 241-252
9
JOURNAL OF CONTEMPORARY APPLIED MATHEMATICS 1 (2011) 29-35