علی بجروانی

صفحه نخست /علی بجروانی
علي بجرواني
نام و نام خانوادگی علی بجروانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم پایه / گروه ریاضی کاربردی و محض
تحصیلات دکترای تخصصی / ریاضی محض
مرتبه علمی استادیار
صفحه شخصی [وب‌سایت شخصی]
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Collectanea Mathematica 71 (2020) 1-27
2
ANNALI DI MATEMATICA PURA ED APPLICATA 200 (2019) 1-10
3
Sahand Communications in Mathematical Analysis 10 (2018) 119-133
4 پژوهش های نوین در ریاضی 4 (1397) 31-40
5
Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo Online First (2018) Online First
6
Archiv der Mathematik 108 (2016) 373-381
7
Archiv der Mathematik 105 (2015) 229-237