عسگر علی بویر

صفحه نخست /عسگر علی بویر
نام و نام خانوادگی عسگر علی بویر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر / گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم کامپیوتر- محاسبات توزیعی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 چهارمین کنفرانس بین المللی ترکیبیات، رمزنگاری، علوم کامپیوتر و محاسبات - ایران، تهران - 29 و 30 آبان 1398
2 پنجمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - ایران، تبریز - 22 آبان 1398
3 پنجمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - ایران، تبریز - 22 آبان 1398
4 پنجمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - ایران، تبریز - 22 آبان 1398
5 چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر - ایران، شاهرود - 08 و 09 خرداد 1398
6 چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - ایران، تبریز - 26 اردیبهشت 1397
7 چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - ایران، تبریز - 26 اردیبهشت 1397
8 چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - ایران، تبریز - 26 اردیبهشت 1397
9 چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات - ایران، مشهد - 05 اسفند 1396
10 دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق - ایران، تهران - 23 شهریور 1396
11 دومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - ایران، تبریز - 25 آبان 1395
12 دومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - ایران، تبریز - 25 آبان 1395
13 دومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - ایران، تبریز - 25 آبان 1395
14
2nd International conference on knowledge-based engineering and innovation - Iran, Tehran - November 05 - 06, 2015
15 دومین کنگره بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات - ایران، تهران - 01 مرداد 1394
16 دومین کنگره بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات - ایران، تهران - 01 مرداد 1394
17 اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی - ایران، تهران - 08 و 09 اردیبهشت 1394
18 اولین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - 30 اردیبهشت 94 - 01 اردیبهشت 1394
19
اولین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - 30 اردیبهشت 94 - 01 اردیبهشت 1394
20 اولین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - 30 اردیبهشت 94 - 01 اردیبهشت 1394
21 دومین کنفرانس بین المللی بازشناسایی الگو و تحلیل تصویر ایران - ایران، گیلان - 20 و 21 اسفند 1393
22 دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات - ایران، تهران - 07 اسفند 1393
23 دومین کنفرانس دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه تبریز - ایران، تبریز - 28 و 29 آبان 1393
24
مجموعه مقالات کنفرانس 13th Annual Research Conference on Advancement in Business, Science and Technology, ARC-2014- ترکیه (استانبول) - 01 شهریور 1393
25
The 13th Annual Research Conference on Advancement in Business, Science and Technology, ARC-2014 (استانبول - ترکیه) - 01 شهریور 1393
26
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر - (ایران - تهران) - 01 تیر 1393
27 مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی (ایران - تبریز) - 01 خرداد 1393
28
3th Cyprus International Conference on Educational Research (قبرس - نیکوزیا) - 01 دی 1392
29 مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی توسعه کاربردهای صنعتی اطلاعات و ارتباطات و محاسبات (ElAICC92) (تبریز - ایران) - 01 آبان 1392
30
وعه مقالات دومین کنفرانس ملی توسعه کاربردهای صنعتی اطلاعات، ارتباطات و محاسبات (ایران - تبریز) - 01 آبان 1392
31 مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی توسعه کاربردهای صنعتی اطلاعات، ارتباطات و محاسبات (ایران - تبریز) - 01 آبان 1392
32 وعه مقالات دومین کنفرانس ملی توسعه کاربردهای صنعتی اطلاعات، ارتباطات و محاسبات (ایران - تبریز) - 01 آبان 1392
33 مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی توسعه کاربردهای صنعتی اطلاعات، ارتباطات و محاسبات (ایران - تبریز) - 01 آبان 1392
34 مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی توسعه کاربردهای صنعتی اطلاعات، ارتباطات و محاسبات (ایران - تبریز) - 01 آبان 1392
35
36th International Convention on information & Communication Technology Electronics & Microelectronics (MIPRO- کرواسی) - 01 اردیبهشت 1392