محسن حیدریان

صفحه نخست /محسن حیدریان
محسن حيدريان
نام و نام خانوادگی محسن حیدریان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر / گروه مهندسی کامپیوتر
تحصیلات دکترای تخصصی / ریاضیات کاربردی - سیستم های کامپیوتری
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر - ایران، شاهرود - 08 و 09 خرداد 1398
2 اولین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - 30 اردیبهشت 94 - 01 اردیبهشت 1394
3 اولین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - 30 اردیبهشت 94 - 01 اردیبهشت 1394
4 اولین کنفرانس ملی فضای سایبری و تحولات فرهنگی - تبریز - 01 بهمن 1393
5 اولین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی - تبریز - 01 خرداد 1393