لیلا خلیلی

صفحه نخست /لیلا خلیلی
ليلا خليلي
نام و نام خانوادگی لیلا خلیلی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم کتابداری و اطلاع رسانی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تعامل انسان و اطلاعات 4 (1396) 108-120
2 مدیریت اطلاعات سلامت 13 (1395) 273-279
3 تعامل انسان و اطلاعات 2 (1395) 60-73
4 مدیریت اطلاعات سلامت 12 (1394) 435-444