اسماعیل خیرجو

صفحه نخست /اسماعیل خیرجو
اسماعيل خيرجو
نام و نام خانوادگی اسماعیل خیرجو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه مطالعات خانواده
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی سلامت
وبسایت
پست الکترونیک