اسماعیل خیرجو

صفحه نخست /اسماعیل خیرجو
اسماعيل خيرجو
نام و نام خانوادگی اسماعیل خیرجو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه مطالعات خانواده
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی سلامت
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات روانشناسی بالینی - دانشگاه علامه طباطبایی - با همکاری دانشگاه های دیگر 19 (1394) 63-79
2 فصلنامه کودکان استثنایی ISSN 1682-6612 17 (1394) 63-84