اسماعیل خیرجو

صفحه نخست /اسماعیل خیرجو
اسماعيل خيرجو
نام و نام خانوادگی اسماعیل خیرجو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه مطالعات خانواده
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی سلامت
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 سلامت اجتماعی 6 (1398) 165-172
2
Iranian journal of diabetes and obesity Volume 10 (2018) 102-105
3 روانشناسی بالینی 35 (1396) 75-91
4 راهبردهای شناختی در یادگیری 4 (1395) 179-198
5
Journal of Modern Rehabilitation (توانبخشی نوین) 10 (1395) 155-162
6 روانشناسی سلامت ـ دانشگاه پیام نور ـ با همکاری دانشگاه های دیگر 5 (1395) 5-16
7 مطالعات روانشناسی بالینی (دانشگاه علامه طباطبایی) 19 (1394) 63-79
8 فصلنامه کودکان استثنایی 17 (1394) 63-84