سید محسن سیدی

صفحه نخست /سید محسن سیدی
سيد محسن سيدي
نام و نام خانوادگی سید محسن سیدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده الهیات و معارف اسلامی / گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
تحصیلات دکترای تخصصی / تاریخ و تمدن ملل اسلامی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 سخن تاریخ – جامعه المصطفی العالمیه سال 12 (1397) 87 - 110
2 مطالعات تاریخ اسلام (پژوهشکده تاریخ اسلام) سال هفتم (1394) 33 تا 50
3
پژوهش های نهج البلاغه 42 (1393) 91-111