سیاوش شیخعلیزاده

صفحه نخست /سیاوش شیخعلیزاده
نام و نام خانوادگی سیاوش شیخعلیزاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / روان شناسی تربیتی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!