رحمان مشتاق مهر

صفحه نخست /رحمان مشتاق مهر
رحمان مشتاق مهر
نام و نام خانوادگی رحمان مشتاق مهر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
مرتبه علمی استاد
صفحه شخصی [وب‌سایت شخصی]
پست الکترونیک
 عنوانمحل و سال
1 خوی (1398)
2 دانشگاه سلجوق قونیه (1396)
3 شهرستان خوی (1395)