رحمان مشتاق مهر

صفحه نخست /رحمان مشتاق مهر
رحمان مشتاق مهر
نام و نام خانوادگی رحمان مشتاق مهر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 هفتمین همایش ملی نقد و نظریه ادبی (بومی سازی نقد و نظریه ادبی) - ایران، قزوین - 14 آذر 1397
2 چهارمین سمپوزیوم بین المللی مولانا - ترکیه، قونیه - 17 و 18 آذر 1396
3 شعر و ادب و عرفان آذربایجان در قرن هشتم تا دهم هجری - ایران، تبریز - 11 و 12 آبان 1395
4 مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی پیوندهای زبانی وادبی ایران و ترکیه -دانشگاه علامه طباطبایی - 01 اردیبهشت 1393
5 همایش منطقه ای فنون ادبی دانشگاه پیام نور میاندوآب - 01 فروردین 1389
6 همایش منطقه ای فنون ادبی دانشگاه پیام نور میاندوآب - 01 فروردین 1389
7 همایش منطقه ای فنون ادبی دانشگاه پیا نور میاندوآب - 01 فروردین 1389
8 علامه، فصلنامه موسسه تحقیقاتی علوم انسانی و اسلامی دانشگاه تبریز
9 فصلنامه دانشگاه تربیت معلم آذربایجان (تخصصی مولوی پژوهی)
10 همایش ملی ادبیات تطبیقی