مهدی هاشم زاده

صفحه نخست /مهدی هاشم زاده
مهدي هاشم زاده
نام و نام خانوادگی مهدی هاشم زاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر / گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات
تحصیلات دکترای تخصصی / کامپیوتر- سیستم های هوشمند
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواننوع کارنام نویسنده اصلیسال نشر
1 ترجمه یاسر. اس. ابومصطفی، مالک م. اسماعیل، هسوان تیئن لین 1396