علیرضا روحی

صفحه نخست /علیرضا روحی
عليرضا روحي
نام و نام خانوادگی علیرضا روحی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر / گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
مرتبه علمی دانشیار
صفحه شخصی [Google Scholar] [Scopus] [ResearchGate] [Web Of Science] [وب‌سایت شخصی]
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Computers and Electrical Engineering 118 (2024) 1-30
2
JOURNAL OF SUPERCOMPUTING 80 (2024) 12813-12843
3
Journal of Computing and Security 11 (2024) 1-18
4 محاسبات نرم - (1402) -
5
Facta Universitatis-Series Mechanical Engineering 21 (2023) 501-527
6
INFORMATION SCIENCES 640 (2023) 1-15
7
SOFTWARE-PRACTICE & EXPERIENCE - (2023) 1-35
8 رایانش نرم و فناوری اطلاعات 11 (1401) 36-49
9
INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL SYSTEMS 51 (2022) 385–352
10
Journal of software: Evolution and Process 34 (2022) 1-26
11 محاسبات و سامانه های توزیع شده 3 (1399) 1-10
12
Journal of Computing and Security 7 (2020) 35-62
13 محاسبات و سامانه های توزیع شده اول (1397) 90-72
14
SOFTWARE-PRACTICE & EXPERIENCE 47 (2017) 1945-1980
15
INFORMATION AND SOFTWARE TECHNOLOGY 79 (2016) 1-16