رضا یل شرزه

صفحه نخست /رضا یل شرزه
رضا يل شرزه
نام و نام خانوادگی رضا یل شرزه
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان انگلیسی
تحصیلات دکترای تخصصی / مطالعات ترجمه
مرتبه علمی استادیار
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمحل و سال
1 آن لاین- مجازی (1400)