مشخصات پژوهش

صفحه نخست /چالش های معادل یابی ...
عنوان چالش های معادل یابی اصطلاحات«ساختار» و «ساختارگرایی» در قاموس های لغوی و پژوهش های نوین عربی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها :(ساختار:structure)، (ساختارگرایی: structuralism)، معادل یابی، معجم.
چکیده اصطلاحات (ساختار:structure) و (ساختارگرایی: structuralism) از جمله اصطلاحاتی هستند که در آثار معجم نویسان، ناقدان و زبانشناسان عربی، حجم وسیعی از معادل های واژگانی را به خود اختصاص داده اند که رایج ترین آن ها: " البنیویة، البنییة، البنائیة، البنویة، البنیانیة، الهیکلیة، الترکیبیة، ... " است، این نوع چالش های ترجمه ای در زبان عربی به دلایلی چون: " برداشت متفاوت ناقدان و زبان شناسان عربی از مفاهیم نوین نقد غربی، عدم آگاهی نویسندگان از کارهای علمی یکدیگر و تعصبات نژادی و زبانی بوجود آمده است، چالش برانگیزترین معادل های این اصطلاحات در زبان عربی واژهای (البنییّة) و (البنیویة) است، نویسندگان و معجم نوسیانی که این دو اصطلاح را در آثارشان بکار برده اند بر اساس دو اصل دستور زبان عربی(البنییّة) و یا نظریه رواج غلط مشهور(البنیویة) به این کار اقدام کرده اند، در این جستار برآنیم تا پس از واکاوی این اصطلاحات در معجم ها، آثار نقدی، پژوهش های زبان شناسی و دستور زبان عربی صحت و سقم هر کدام را مورد بررسی قرار دهیم و مشخص کنیم که این معادل یابی های آشفته بر چه مبنایی شکل گرفته است.
پژوهشگران علی صیادانی (نفر اول)، رسول بازیار (نفر دوم)، الهام کاری (نفر سوم)