مشخصات پژوهش

صفحه نخست /فراتحلیل رابطه تفکر انتقادی ...
عنوان فراتحلیل رابطه تفکر انتقادی با شاخص های پیشرفت تحصیلی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها فراتحلیل، تفکر انتقادی، پیشرفت تحصیلی
چکیده نتایج حاکی از اثر کوچک تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی بود
پژوهشگران سالار عبدالملکی (نفر اول)، جواد مصرآبادی (نفر دوم)، ابوالفضل فرید (نفر سوم)