مشخصات پژوهش

صفحه نخست /طراحی و اعتبار بخشی مقیاس ...
عنوان طراحی و اعتبار بخشی مقیاس راهبردهای انضباطی معلمان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها بی انضباطی - راهبرهای انضباطی
چکیده هدف پژوهش طراحی و اعتبار بخشی به مقیاس راهبردهای انضباطی معلمان است.
پژوهشگران احسان عظیم پور (نفر اول)، جواد مصرآبادی (نفر دوم)، پیمان یارمحمدزاده (نفر سوم)