مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی نقش تعدیل کننده ...
عنوان بررسی نقش تعدیل کننده خودکارآمدی در رابطه بین استرس شغلی با رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها استرس شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی و خودکارآمدی شغلی
چکیده یکی از مهم ترین منابع دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نیروی انسانی است و عوامل تشکیل دهنده این نیروی افرادی هستند با نیازهای بی شمار که در صورت رفع نیازهایشان و داشتن انگیزه کافی، استعداد و مهارت خود را در خدمت دانشگاه به کار خواهند گرفت.
پژوهشگران مهسا زراعت (نفر اول)، محمد حسنی (نفر دوم)، علی رشیدی (نفر سوم)، منصور حدیدی (نفر چهارم)، موسی پیری (نفر پنجم)