مشخصات پژوهش

صفحه نخست /رابطه طرحواره های ناسازگار ...
عنوان رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با کمال گرایی: آزمون یک الگوی علی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها طرحواره های ناسازگار اولیه، کمال گرایی
چکیده به ضمیمه
پژوهشگران حمزه سلمان پور (نفر اول)، ابوالفضل فرید (نفر دوم)، صدیقه سلمان پور (نفر سوم)، ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی (نفر چهارم)