مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش ویژگی شخصیتی روان ...
عنوان نقش ویژگی شخصیتی روان رنجورخویی بر استرس و رضایت شغلی: سهم خودکارآمد شغلی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ویژگی شخصیتی روان رنجورخویی، استرس، رضایت شغلی
چکیده به ضمیمه
پژوهشگران تقی زوار (نفر اول)، ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی (نفر دوم)، منصور رادمنش (نفر سوم)، شلر پارسا (نفر چهارم)، جعفر مهدی زاده (نفر پنجم)