مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی نقش واسطه ای جو نوآوری ...
عنوان بررسی نقش واسطه ای جو نوآوری در رابطه بین فرهنگ و مهارتهای کارآفرینی سازمانی با گرایش به کارآفرینی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها فرهنگ سازمانی، مهارتهای کارآفرینی، جوّ نوآوری، گرایش به کارآفرینی.
چکیده به ضمیمه
پژوهشگران مرتضی فرنگ (نفر اول)، پیمان یارمحمدزاده (نفر دوم)، ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی (نفر سوم)