مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش اهمال کاری تحصیلی و احساس ...
عنوان نقش اهمال کاری تحصیلی و احساس تنهایی در فرسودگی تحصیلی دانش آموزان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اهمال کاری تحصیلی- احساس تنهایی- فرسودگی تحصیلی
چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مولفه های اهمال کاری تحصیلی و احساس تنهایی در فرسودگی تحصیلی دانش آموزان انجام شد
پژوهشگران آرش شهبازیان خونیق (نفر اول)، جواد مصرآبادی (نفر دوم)، ابوالفضل فرید (نفر سوم)