مشخصات پژوهش

صفحه نخست /شناسایی مولفه های اخلاق ...
عنوان شناسایی مولفه های اخلاق ارزشیابی در آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیات علمی و میزان کاربست آن از منظر دانشجویان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها شناسایی مولفه های اخلاق ارزشیابی در آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیات علمی و میزان کاربست آن از منظر دانشجویان
چکیده شناسایی مولفه های اخلاق ارزشیابی در آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیات علمی و میزان کاربست آن از منظر دانشجویان
پژوهشگران مجید نائینی (نفر اول)، بهبود یاری قلی (نفر دوم)، ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی (نفر سوم)