بهبود یاری قلی

صفحه نخست /بهبود یاری قلی
نام و نام خانوادگی بهبود یاری قلی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه امور تربیتی و مشاوره
تحصیلات دکترای حرفه ای / تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 راهبرد اجتماعی فرهنگی 1 (1396) 77-108
2 اندیشه های نوین تربیتی 13 (1396) 71-96
3 مدیریت مدرسه - دانشگاه کردستان با همکاری انجمن مدیریت آموزشی 1 (1396) 110-134
4 راهبرد اجتماعی فرهنگی 1 (1396) 235-258
5 روان شناسی و دین 36 (1395) 103-132
6 نوآوری های آموزشی (1393) 123-100
7
International Journal of Psychology and Behavioral Research (2014) 294-302
8 شابا: 2251-6360 پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت. (1392) 195-210
9 سومین همایش موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران (1392) 0