بهبود یاری قلی

صفحه نخست /بهبود یاری قلی
بهبود ياري قلي
نام و نام خانوادگی بهبود یاری قلی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / فلسفه تعلیم و تربیت
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 راهبرد اجتماعی فرهنگی 1 (1398) 299-323
2 پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی ـ دانشگاه امام حسین (ع) 26 (1397) 5-28
3 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 1 (1397) 57-83
4 مدیریت مدرسه - دانشگاه کردستان با همکاری انجمن مدیریت آموزشی 6 (1397) 243-263
5 سبک زندگی ایرانی اسلامی با محوریت سلامت 2 (1397) 155-163
6 مدیریت بر آموزش سازمان ها 7 (1397) 103-133
7 اخلاق در علوم و فناوری 1 (1397) 127-134
8 اندیشه های نوین تربیتی 14 (1397) 159-197
9 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره 11 (1397) 15-21
10 راهبرد اجتماعی فرهنگی 1 (1396) 77-108
11 اندیشه های نوین تربیتی 13 (1396) 71-96
12 مدیریت مدرسه - دانشگاه کردستان با همکاری انجمن مدیریت آموزشی 1 (1396) 110-134
13 راهبرد اجتماعی فرهنگی 1 (1396) 235-258
14 روان شناسی و دین 36 (1395) 103-132
15 نوآوری های آموزشی (1393) 123-100
16
International Journal of Psychology and Behavioral Research (2014) 294-302
17 شابا: 2251-6360 پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت. (1392) 195-210
18 سومین همایش موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران (1392) 0