مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل محتوای کتاب های تفکر و ...
عنوان تحلیل محتوای کتاب های تفکر و سبک زندگی دوره اول متوسطه برحسب میزان توجه به مؤلفه های پیشگیری از اعتیاد
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اعتیاد، تفکر و سبک زندگی، تحلیل محتوا
چکیده هدف: یکی از مهم‎ترین برنامه‎ها و راهبرد‎های پیشگیری از اعتیاد، آموزش تفکر و مهارت‎های زندگی در مدرسه است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کتاب‎های تفکر و سبک زندگی برحسب میزان توجه به مؤلفه­ های پیشگیری از اعتیاد براساس اهداف سند جامع پیشگیری از اعتیاد بود. روش: روش مورد استفاده در تحلیل محتوا تکنیک آنتروپی شانون بوده و واحد تحلیل متن، پرسش­ ها و تصایر را شامل می شد. جامعه آماری، کتاب‎های تفکر و سبک زندگی دوره اول متوسطه و نمونه آماری کتاب تفکر و سبک زندگی (مشترک) برای دختران و پسران پایه هفتم و هشتم بود. یافته ­ها: نتایج تحقیق نشان داد در محتوای کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم به مؤلفه آموزش مواد توجه چندانی نشده و در محتوای کتاب هشتم به آموزش مواد بیشترین توجه و کم‎ترین توجه به مؤلفه ابراز وجود و جرأت ­مندی شده است. نتیجه­ گیری: قرار گرفتن مباحث پیشگیری از اعتیاد و مهارت‎های زندگی از جمله مهارت­ های ابراز وجود و جرأت­مندی و ادغام آموزش مواد در کتب درسی می­ تواند از جهات مختلف دارای اهمیت باشد.
پژوهشگران تقی زوار (نفر اول)، موسی پیری (نفر دوم)، هاجر کریمیان (نفر سوم)