مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ردیابی 53 رباعی منسوب به ...
عنوان ردیابی 53 رباعی منسوب به موالنا در نسخ خطّی و چاپی دیوان سنایی و متون کهنتر
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها دیوان ی ایی، دیوان کبیر، رباعیات مرتر ، نسخ خطی، متون کهن
چکیده از شاعرانی که می توان رباعیاتش را به اشکال مختلف در میان رباعیات دیوان کبیر مولانا ردیابی کرد سنایی است.بعد از بررسی «نزهه المجالس» و چندین نسخة خطّی معتبر از دیوان سنایی، تعداد رباعیات مشترک و مشابه دیوان چاپی سنایی به تصحیح مدرس رضوی و دیوان کبیر مولانا به تصحیح فروزانفر از 26 به 35 رباعی افزایش یافت. برای تحلیل انتساب دقیق رباعیات مشترک و مشابه این دو شاعر، علاوه بر منابع مذکور، آثار نظم و نثر دیگر شعرا و نویسندگان پیش از مولانا نیز بررسی شد. از مجموع 35 رباعی مشترک و مشابه، براساس تحلیل داده‎ها، 24 رباعی از دیوان کبیر قطعا متعلق به سنایی است یا از رباعیات او تضمین و اقتباس شده است. 8 رباعی نیز به احتمال زیاد از سنایی است و 3 رباعی دیگر، علاوه بر سنایی به شاعران دیگری نیز منسوب شده است. از رباعیات سنایی، فقط 4 رباعی به شکلی کامل و بدون تغییر در دیوان کبیر آمده، در سایر موارد رباعیات با تغییراتی در چند واژه تا سه مصرع همراه است.
پژوهشگران مهناز نظامی عنبران (نفر اول)، رحمان مشتاق مهر (نفر دوم)، یدالله نصراللهی (نفر سوم)