مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نیمرخ های انگیزشی و اهمال ...
عنوان نیمرخ های انگیزشی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر: تحلیل مبتنی بر شخص
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها نیمرخ های انگیزشی- اهمال کاری تحصیلی
چکیده بررسی نیمرخ های انگیزشی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر هدف اصلی ایت پژوهش بود. نتایج پژوهش نشان داد که دو خوشه انگیزشی وجود دارد.
پژوهشگران محمد ستایشی (نفر اول)، رضا جعفری هرندی (نفر دوم)، جواد مصرآبادی (نفر سوم)، صفرعلی دهقانی (نفر چهارم)