مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش ابعاد جو آموزش سازمانی و ...
عنوان نقش ابعاد جو آموزش سازمانی و جهت گیری یادگیری شخصی بر یادگیری حرفه ای کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها جو آموزش سازمانی، جهت گیری یادگیری شخصی، یادگیری حرفه ای
چکیده به ضمیمه
پژوهشگران مالک قربان نیتی (نفر اول)، ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی (نفر دوم)، عیسی برقی (نفر سوم)