مشخصات پژوهش

صفحه نخست /طراحی و اعتباریابی مدل ...
عنوان طراحی و اعتباریابی مدل ساختاری پیامدهای فرهنگ سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی: دانشگاه اراک)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها فرهنگ سازمان یادگیرنده، انگیزه انتقال یادگیری، یادگیری غیر رسمی، تمایل به ترک خدمت
چکیده ضمیمه
پژوهشگران الهام اسمعیلی (نفر اول)، ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی (نفر دوم)، روح اله مهدیون (نفر سوم)