روح اله مهدیون

صفحه نخست /روح اله مهدیون
نام و نام خانوادگی روح اله مهدیون
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه امور تربیتی ومشاوره
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت آموزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Turkish Online Journal of Distance Education 18 (2017) 111-131
2 زن و فرهنگ 8 (1395) 81-98
3 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی - سازمان سنجش و آموزش کشور 6 (1395) 133-156
4 گام های توسعه در آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی کرمان) 13 (1395) 41-48
5 فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی (انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران) سال دوم (1394) 27-57
6 صنعت و دانشگاه 1 (1394) 73-86
7 اخلاق در علوم و فناوری (1393) 87-69
8 تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی - نهاد کتابخانه های عمومی کشور (1393) 173-197
9 تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (1392) 13-30