روح اله مهدیون

صفحه نخست /روح اله مهدیون
نام و نام خانوادگی روح اله مهدیون
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه امور تربیتی ومشاوره
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت آموزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Turkish Online Journal of Distance Education 18 (2017) 111-131
2 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی - سازمان سنجش و آموزش کشور علمی پژوهشی 6 (1395) 133-156
3 گامهای توسعه در اموزش پزشکی 13 (1395) 41-48
4 فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی سال دوم (1394) 27-57
5 ISNN:2010-2011 فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری (1393) 87-69
6 تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی ISSN:1027-7838 (1393) 173-197
7 فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی ISSN 1338-1026 (1392) 13-30