مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش توسعه حرفه ای و اخلاق کار ...
عنوان نقش توسعه حرفه ای و اخلاق کار بر تعهد سازمانی و میل به ماندن کارکنان کتابداری شهر تبریز
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها توسعه حرفه ای؛ اخلاق کار؛ تعهد سازمانی؛ میل به ماندن
چکیده به ضمیمه
پژوهشگران ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی (نفر اول)، روح اله مهدیون (نفر دوم)، عزیز هدایتی خوشمهر (نفر سوم)، مهدی کاظم زاده (نفر چهارم)