عزیز هدایتی خوشمهر

صفحه نخست /عزیز هدایتی خوشمهر
عزيز هدايتي خوشمهر
نام و نام خانوادگی عزیز هدایتی خوشمهر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت اطلاعات و اسناد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
International Journal of Advanced Life Sciences (2015) 153 - 160