عزیز هدایتی خوشمهر

صفحه نخست /عزیز هدایتی خوشمهر
عزيز هدايتي خوشمهر
نام و نام خانوادگی عزیز هدایتی خوشمهر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت اطلاعات و اسناد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 52 (1397) 81-98
2 تعامل انسان و اطلاعات 4 (1396) 108-120
3
International Journal of Economic Perspectives 11 (2017) 1423-1431
4 مطالعات جامعه شناسی 8 (1395) 23-45
5
The Journal of Academic Librarianship 42 (2016) 542–550
6
International journal of information science and management 14 (2016) 59-81
7 جامعه پژوهی فرهنگی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1 (1395) 93-102
8
International Journal of Basic Sciences & Applied Research 4 (2015) 37-41