عزیز هدایتی خوشمهر

صفحه نخست /عزیز هدایتی خوشمهر
عزيز هدايتي خوشمهر
نام و نام خانوادگی عزیز هدایتی خوشمهر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت اطلاعات و اسناد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تعامل انسان و اطلاعات 4 (1396) 108-120
2
International Journal of Economic Perspectives 11 (2017) 1423-1431
3 مطالعات جامعه شناسی 8 (1395) 23-45
4
The Journal of Academic Librarianship 42 (2016) 542–550
5
International journal of information science and management 14 (2016) 59-81
6
International Journal of Basic Sciences & Applied Research 4 (2015) 37-41