مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش سبک های شناختی، شیوه های ...
عنوان نقش سبک های شناختی، شیوه های حل مسأله و یادگیری خودراهبر در تفکر انتقادی دانش آموزان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها تفکر انتقادی، سبک های شناختی، شیوه های حل مسأله، یادگیری خود راهبر
چکیده به ضمیمه است
پژوهشگران رامین حبیبی (نفر اول)، سیاوش شیخعلی زاده (نفر دوم)