مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تطبیقی ...
عنوان بررسی تطبیقی اسلوب«کولاژ»دراشعارفاطمه ناعوت ویداله رویائی به عنوان طلایه داران این اسلوب در شعر معاصر عربی وفارسی(مطالعه موردی نقرة إصبع وفوق کف إمرأة /شعرهای دریائی ولبریخته ها)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها کولاژ رؤیائی ناعوت نقرة اصبع فوق کف إمرأه
چکیده شعر معاصر عربی وفارسی به منظور تأثیر بیشتر به مخاطب از امکانات هنر های دیگر از جمله سینما، موسیقی ونقاشی کولاژ استفاده کرده است. شاعران با بهره گیری خلاقانه از ظرفیت وامکاناتِ تکنیک کولاژ، خواننده را به تأمل وتفکر بیشتر واداشته اند، درنتیجه موجبات بهره وری ولذت بیشتر خواننده شده اند. یداله رؤیائی، شاعر حجم گرای ایرانی وفاطمه ناعوت شاعر نو اندیش معاصر مصر، در اشعارشان از این تکنیک استفاده کرده اند. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی، براساس مکتب آمریکائی، سروده های دوشاعر مذکور را از نظرگاه کولاژ مورد بررسی قرار می دهد، از آنجا که از شاخصه های اصلی هردو شاعرکاربست شگرد یاد شده می باشد؛ بررسی اشعار این دوشاعر، نشان می دهد که هردو شاعر به صورت هنرمندانه، با رعایت اصل تکه چسبانی، مؤلفه های کولاژ را از جمله گسست فضای متن، ایجاد تصاویر پارادوکسی وآفرینش تصاویر دیداری ـ نوشتاری به کار گرفته اند. البته کاربست مؤلفةآفرینش تصاویر دیداری ـ شنیداری دراشعار رؤیائی درمقایسه با اشعار ناعوت از بسامد بالائی برخوردار است.
پژوهشگران علی صیادانی (نفر اول)، حسن اسماعیل زاده باوانی (نفر دوم)، منوچهر دویران (نفر سوم)