مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش تعامل فراشناخت؛ شاخص های ...
عنوان نقش تعامل فراشناخت؛ شاخص های پیشرفت تحصیلی : فراتحلیل مطالعات پژوهشی زیربط در داخل کشور
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران جواد مصرآبادی (نفر اول)، تقی زوار (نفر دوم)