مشخصات پژوهش

صفحه نخست /رابطه فرسودگی تحصیلی و ...
عنوان رابطه فرسودگی تحصیلی و یادگیری خود تنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران موسی پیری (نفر اول)، تقی زوار (نفر دوم)