مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی مقایسه ای پیشرفت تحصیلی ...
عنوان بررسی مقایسه ای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای نیمرخ های عاطفه تحصیلی سازگار و ناسازگار
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران موسی پیری (نفر اول)، جواد مصرآبادی (نفر دوم)