موسی پیری

صفحه نخست /موسی پیری
موسي پيري
نام و نام خانوادگی موسی پیری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / برنامه ریزی درسی
مرتبه علمی دانشیار
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنواننوع کارنام نویسنده اصلیسال نشر
1 تالیف کتاب --- 1398
2 ترجمه سانگ کیون کیم-کی بونگ ساتگ-باربارالاکی-جان برتون 1397
3 ترجمه ویلیام اوانز و جاناتان ساوج 1397
4 ویراستاری --- 1397
5 تالیف کتاب --- 1392
6 ترجمه 1392