رامین حبیبی

صفحه نخست /رامین حبیبی
رامين حبيبي
نام و نام خانوادگی رامین حبیبی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی تربیتی
مرتبه علمی استاد
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانکارفرما
1 اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی
2 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
3 اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی
4 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
5 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
6 سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی
7 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
8 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان