مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر اینترنت بر هویت دینی ...
عنوان تاثیر اینترنت بر هویت دینی قومی و خانوادگی دانشجویان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها هویت دینی، هویت قومی، هویت خانوادگی، اینترنت
چکیده اینترنت بر هویت قومی و دینی دانشجویان تاثیر دارد.
پژوهشگران جعفر بهادری خسروشاهی (نفر اول)، رامین حبیبی (نفر دوم)، ابوالفضل فرید (نفر سوم)