مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثرات تمرین تناوبی شدید و ...
عنوان اثرات تمرین تناوبی شدید و مکمل کورکومین بر پیام_رسانی مسیر فیبروز قلبی موش_های صحرایی متعاقب سکته قلبی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها -
چکیده -
پژوهشگران فریده اعلاباف (نفر اول)، رقیه پوزش جدیدی (نفر دوم)، جبار بشیری (نفر سوم)، کریم آزالی علمداری (نفر چهارم)، جواد وکیلی (نفر پنجم)