عیسی برقی

صفحه نخست /عیسی برقی
نام و نام خانوادگی عیسی برقی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / برنامه ریزی درسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 شانزدهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران: برنامه درسی آموزش پیش از دبستان، فرصت ها و چالش ها - ایران، بابلسر - 23 و 24 آبان 1397
2 همایش ملی آموزش حقوق شهروندی - ایران، تبریز - 24 آبان 1396
3 دومین کنفرانس بین المللی مطالعات مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی - ایران، رشت - 11 تیر 1396
4 یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی - ایران، تبریز - 06 و 07 اردیبهشت 1396
5 کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره، تعلیم تربیت - ایران، تهران - 10 شهریور 1395
6 دومین همایش ملی روان شناسی مدرسه - ایران، اردبیل - 23 اردیبهشت 1395
7 دومین همایش ملی روان شناسی مدرسه - ایران، اردبیل - 23 اردیبهشت 1395
8 نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران - ایران، یزد - 17 آذر 1394
9 اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی، علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه - ایران، تهران - 10 شهریور 1394
10 اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی، علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه - ایران، تهران - 10 شهریور 1394
11 اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی - ایران، ساری - 30 خرداد 1394
12 مجموعه مقالات همایش بین المللی انسان و هویت های فراموش شده - 01 اسفند 1393
13 مجموعه همایش بین المللی انسان وهویت های فراموش شده - 01 اسفند 1393