عیسی برقی

صفحه نخست /عیسی برقی
نام و نام خانوادگی عیسی برقی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / برنامه ریزی درسی
مرتبه علمی دانشیار
صفحه شخصی [Google Scholar] [Scopus] [وب‌سایت شخصی]
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم تربیتی و روانشناسی - ایران، شیراز - 27 خرداد 1400
2 اولین همایش ملی مطالعات برنامه درسی در هزاره سوم - ایران، کرمان - 05 و 06 خرداد 1400
3 اولین همایش ملی چالش های یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی - ایران، همدان - 30 تیر 1399
4 اولین کنفرانس بین المللی علوم آموزش و مشاوره - ایران، اردبیل - 30 و 31 خرداد 1399
5 اولین کنفرانس بین المللی علوم آموزش و مشاوره - ایران، اردبیل - 30 و 31 خرداد 1399
6 شانزدهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران: برنامه درسی آموزش پیش از دبستان، فرصت ها و چالش ها - ایران، بابلسر - 23 و 24 آبان 1397
7 همایش ملی آموزش حقوق شهروندی - ایران، تبریز - 24 آبان 1396
8 دومین کنفرانس بین المللی مطالعات مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی - ایران، رشت - 11 تیر 1396
9 یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی - ایران، تبریز - 06 و 07 اردیبهشت 1396
10 کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره، تعلیم تربیت - ایران، تهران - 10 شهریور 1395
11 دومین همایش ملی روان شناسی مدرسه - ایران، اردبیل - 23 اردیبهشت 1395
12 دومین همایش ملی روان شناسی مدرسه - ایران، اردبیل - 23 اردیبهشت 1395
13 نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران - ایران، یزد - 17 آذر 1394
14 اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی، علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه - ایران، تهران - 10 شهریور 1394
15 اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی، علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه - ایران، تهران - 10 شهریور 1394
16 اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی - ایران، ساری - 30 خرداد 1394
17 مجموعه مقالات همایش بین المللی انسان و هویت های فراموش شده - 01 اسفند 1393
18 مجموعه همایش بین المللی انسان وهویت های فراموش شده - 01 اسفند 1393