رحیم شهبازی

صفحه نخست /رحیم شهبازی
رحيم شهبازي
نام و نام خانوادگی رحیم شهبازی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
تحصیلات دکترای حرفه ای / علم اطلاعات و دانش شناسی - مدیریت اطلاعات
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 علم سنجی کاسپین 6 (1398) 36-49
2
The Journal of Academic Librarianship 42 (2016) 542–550
3
International journal of information science and management 14 (2016) 59-81
4 پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات (علوم و فناوری اطلاعات سابق) 31 (1394) 483-511
5 کتابداری و اطلاع رسانی 70 (1394) 103-140
6 تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 47 (1392) 229-250