رحیم شهبازی یوزبند

صفحه نخست /رحیم شهبازی یوزبند
رحيم شهبازي يوزبند
نام و نام خانوادگی رحیم شهبازی یوزبند
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
تحصیلات دکترای حرفه ای / علم اطلاعات و دانش شناسی - مدیریت اطلاعات
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک