لادن واقف

صفحه نخست /لادن واقف
لادن واقف
نام و نام خانوادگی لادن واقف
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم اعصاب شناختی - مغز و شناخت
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
International Journal of Angiology 26 (2017) 158-164